Skip to main content

Innovatsioonihanked

Innovaatiliste toodete ja teenuste ostmise suunised ja head tavad.

Avalike innovatsioonihangete suunised

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku koostada nõuandev dokument ametiasutustele, kes korraldavad või kavatsevad korraldada avalikke innovatsioonihankeid.

Avalike innovatsioonihangete suunised

Innovatsioonihangete platvorm

Innovatsioonihangete platvorm aitab ametiasutustel, poliitikutel, teadlastel ja muudel huvirühmadel vahetada teavet avalike innovatsioonihangete korraldamise kohta. Platvormil on eraldi hankefoorum ja teabekeskus. Platvorm on ainult inglise keeles.

Innovatsioonihangete platvorm

Euroopa innovatsioonihangete toetamise veebisait

Veebisait pakub konkreetse hanke eripära arvesse võtvat toetust innovaatiliste toodete ja teenuste ostmisel. Hankijale tutvustatakse üksikasjalikke juhtumiuuringuid ning antakse soovitusi.

Euroopa innovatsioonihangete toetamise veebisait

Innovatsiooni edendamine väikeettevõtetes

Idufirmad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on innovatsiooniliidrid paljudes valdkondades. Nende toetamine riigihanketurule pääsemisel pakub neile uusi kasvuvõimalusi.

Juhend: riigihanked innovatsiooni edendamiseks VKEdes ja avalike teenuste valdkonnas

Kommertskasutusele eelnevad hanked

Kommertskasutusele eelnev hange võimaldab osta teadus- ja arendustegevuse teenuseid selliselt, et jagatakse nii riske (kulusid) kui ka saadavat kasu (tulemusi). Nii saavad ametiasutused osta teadus- ja arendustegevuse teenuseid odavamalt ning ettevõtetele jäävad piisavad õigused kasutada saadud tulemusi ka teistes projektides.

Kommertskasutusele eelnevad hanked