Skip to main content

Kommunikation og synliggørelse af EU

Information og tips til, hvordan du kan kommunikere og øge synligheden af dit projekt og EU.

10 ways for recipients of EU funding to communicate and ensure EU visibility

Under the EU budget 2021-2027, communication and visibility are important parts of all EU programmes. When managing a EU-funded project, here is what is expected of you:

All recipients of EU funding have a general obligation to acknowledge the origin and ensure the visibility of any EU funding received.
Depending on the programme, you will normally be asked to describe what you plan to do in this regard.

Every EU programme implements the EU political priorities.
It is important that you link back to these priorities in your communication activities, so that you show the citizens the big picture and how your project contributes to this.

Engage in specific communication activities. These activities can vary from one programme to another and may depend on the value of the funding received or the specific context. They may include for example

 • the preparation of a detailed communication and dissemination plan
 • rules for websites, social media accounts and communication materials
 • organisation of events
 • relations with media
 • billboards, plaques or other printed or electronic displays

Use the EU emblem correctly and prominently.
The EU emblem is the single-most important visual brand used to acknowledge the origin and  ensure the visibility of EU funding. Apart from the EU emblem, no other visual identity or logo may be used to highlight EU support  The EU emblem should not be modified or merged with any other graphic elements or texts. If other logos are displayed in addition to the Union emblem, the Union emblem should have at least the same size as the biggest of the other logos. For further information, please consult our detailed guidelines on the use of the EU emblem (link to the guidelines).

Display a simple funding statement, mentioning the European Union’s support.

EU logos for funding

The funding statement “Funded by the European Union” or “Co-funded by the European Union” should always be spelled out in full and placed next to the emblem. You can download the correct version of the EU emblem together with the funding statement from our multilingual download centre. 

Use accurate information:
in times of disinformation and misinformation, it is important that you use official and relevant sources and EU websites when sharing information about the EU. In addition, information about your project needs to be factually correct and not misleading.

Involve the EU when communicating:
depending on the programme, you might be obliged to involve the EU when communicating, for example when

 • your project is expected to have a major media impact
 • it is of strategic importance
 • it is above a certain financial value

Remember that communication and visibility count among eligible costs.
Any expenditure related to communication and visibility is part of the action and can benefit from EU funding.

Grant the EU the right to use your communication material.
The European Union has the right to use communication material produced and owned by the recipients of EU funding. This right is granted in the form of a royalty-free, non-exclusive and irrevocable licence. The cost of this licence can be covered by EU funding. The ownership of the material remains with the recipients of the EU funding.

There may be financial reductions in case of non-respect of the requirements.
If recipients of EU funding breach any of their contractual obligations, the EU’s financial contribution may be reduced.

10 gode tips til modtagere af EU-finansiering om kommunikation og om at gøre EU mere synlig

Under EU-budgettet 2021-2027 er kommunikation og synlighed vigtige elementer i alle EU-programmerne. Hvis du forvalter et EU-finansieret projekt, forventer vi følgende af dig:

Icon of a stylised icon

Som alle modtagere af EU-finansiering er du generelt forpligtet til at fortælle om finansieringskilden og synliggøre den støtte, du har modtaget fra EU.

Afhængigt af det enkelte program vil du normalt blive bedt om at beskrive, hvad du har tænkt at gøre i den henseende.

Icon of an arrow

Alle EU-programmer skal understøtte implementeringen af EU's politiske prioriteter.

Det er vigtigt, at du i din kommunikation nævner de politiske prioriteter, så borgerne kan forstå, hvordan dit projekt bidrager i den store sammenhæng.

Icon of an atom

Deltag i specifikke kommunikationsaktiviteter. Aktiviteterne kan være forskellige fra program til program og afhænge af omfanget af den finansiering, du har modtaget, eller den konkrete sammenhæng. Det kan for eksempel være

 • udarbejdelse af detaljerede kommunikations- og formidlingsplaner
 • regler for hjemmesider, sociale medier og kommunikationsmaterialer
 • afholdelse af arrangementer
 • medierelationer
 • plakater, skilte eller andre trykte eller elektroniske medier
EU flag

EU-logoet skal bruges korrekt og synligt.

EU-logoet er det allervigtigste visuelle element, der bruges til at vise, at der er givet EU-støtte, og bekræfte, hvor finansieringen af aktiviteterne kommer fra. Ud over EU-logoet må der ikke anvendes andre visuelle elementer eller logoer til at fremhæve støtten fra EU. EU-logoet må ikke ændres eller slås sammen med andre grafiske elementer eller tekster. Hvis der vises andre logoer ud over EU-logoet, skal EU-logoet have mindst samme størrelse som det største af de andre logoer. Du finder yderligere oplysninger i vores detaljerede retningslinjer for brug af EU-logoet (link til retningslinjerne).

Icon of a document

Vis en kortfattet finansieringserklæring, hvor støtten fra EU nævnes.

 

EU logos for funding

 

Angivelsen "Finansieret af Den Europæiske Union" eller "Medfinansieret af Den Europæiske Union" skal altid skrives fuldt ud og placeres ved siden af logoet. Du kan downloade den korrekte udgave af EU-logoet og finansieringserklæringen i vores flersprogede download-bibliotek. 

Icon of a human head

Angiv korrekte oplysninger:

Der er i øjeblikket stort fokus på bevidst og utilsigtet misinformation, og derfor er det vigtigt, at du benytter officielle og relevante kilder og EU-websites, når du videregiver oplysninger om EU. Derudover skal oplysningerne om dit projekt også være faktuelt korrekte og må ikke være misvisende.

Icon of a handshake

Inddrag EU i din kommunikation:

Afhængigt af det enkelte program kan du være forpligtet til at omtale EU i din kommunikation, for eksempel når

 • dit projekt forventes at få stor mediebevågenhed
 • det er strategisk vigtigt
 • finansieringen er af en vis størrelse
Icon of a piggybank

Husk, at kommunikation og synlighed indgår i de støtteberettigede omkostninger.

Alle udgifter til kommunikation og synlighed anses som en del af aktiviteten og kan dækkes via EU-finansiering.

Icon of a cockade

Giv EU ret til at bruge dine kommunikationsmaterialer.

EU har ret til at bruge kommunikationsmaterialer, der fremstilles og ejes af modtagere af EU-finansiering. Der er tale om en royaltyfri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig tilladelse. Omkostninger forbundet med at give tilladelse kan dækkes via EU-finansieringen. Modtagerne af EU-finansiering ejer fortsat materialerne.

Icon of a checklist

Finansieringen kan blive reduceret, hvis du ikke overholder kravene.

Hvis modtagere af EU-finansiering misligholder nogen af deres kontraktlige forpligtelser, kan finansieringsbeløbet fra EU blive nedsat.

Detaljerede oplysninger og eventuelle tilpasninger af kravene vedrørende de enkelte politikområder fremgår af det konkrete program, programmets finansieringsregler og finansieringsaftalen.

Documents

18 JULI 2016
Brugen af EU-logoet i forbindelse med eu-programmer 2021-2027
dansk
(1.18 MB - PDF)
Download

19 NOVEMBER 2021
Communication and visibility rules for EU funding programmes 2021-2027 – Guidance for Member States
English
(370.87 KB - HTML)
Download

1 JULI 2022
Communicating and raising EU visibility - Guidance for external actions
English
(8.61 MB - PDF)
Download