Skip to main content

Na daoine lena n-oibrímid

Oibríonn an tAontas Eorpach le grúpaí idirnáisiúnta, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le líonraí comhair chun cabhair idirnáisiúnta a chur ar fáil.