Skip to main content

Zajištění účinnosti pomoci

EU zvyšuje efektivitu mezinárodní pomoci a její transparentnost. Využívá osvědčené postupy a usnadňuje zemím EU spolupráci.