Skip to main content

Palīdzības efektivitātes nodrošināšana

ES palielina starptautiskās palīdzības efektivitāti un pārskatatbildību, mācoties no paraugprakses, sekmējot ES valstu sadarbību un uzlabojot pārredzamību.