Skip to main content

Abi tõhususe tagamine

EL muudab rahvusvahelise abi andmise tõhusamaks ja vastutustundlikumaks, õppides parimatest tavadest, aidates kaasa ELi liikmesriikide vahelisele koostööle ning parandades läbipaistvust.