Skip to main content

Zapewnienie skuteczności pomocy

UE dba o to, by międzynarodowa pomoc była skuteczniejsza i udzielana zgodnie z zasadami rozliczalności – propaguje najlepsze praktyki, wspiera współpracę między krajami UE i zwiększa przejrzystość.