Skip to main content

Zabezpečenie účinnej pomoci

EÚ zvyšuje účinnosť a zodpovednosť svojej medzinárodnej pomoci tým, že sa inšpiruje najlepšími postupmi, podporuje spoluprácu krajín EÚ a zlepšuje transparentnosť.