Skip to main content

Stratégiák és szakpolitikák

Stratégiatervezés, szakpolitikák kialakítása és végrehajtása

Az Európai Bizottság tevékenyen hozzájárul az EU általános stratégiájának meghatározásához, valamint az uniós szakpolitikai intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához. Rendszeres időközönként értékeli a szakpolitikákat, és beszámol róluk a tagállamoknak.

Stratégiai prioritások meghatározása

A másik két fő európai uniós intézménnyel együtt az Európai Bizottság dolgozza ki az általános uniós stratégiát és szabja meg az EU politikai irányvonalát.

Ötévente, az új biztosi testület megbízatásának kezdetekor a Bizottság elnöke meghatározza a hivatali ideje alatt követendő politikai prioritásokat.

A Bizottság e prioritások mentén konkrét intézkedéseket dolgoz ki: éves munkaprogramot készít, melyben felvázolja cselekvési tervét az elkövetkező 12 hónapra.

Tájékozódjon részletesebben az Európai Bizottság stratégiai prioritásairól és céljairól, nemzetközi stratégiájáról és az EU nem uniós országokkal fenntartott kapcsolatairól.

Szakpolitikai intézkedések kidolgozása és megvalósítása

Az Európai Bizottság felel az uniós szakpolitikák kidolgozásáért és végrehajtásáért. E tevékenysége keretében:

  • új jogszabályokra vonatkozó javaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának,
  • segíti a tagországokat az uniós jogszabályok végrehajtásában,
  • irányítja az EU költségvetését és a források elosztását,
  • a Bírósággal együtt őrködik az uniós jogszabályok betartása fölött,
  • az EU diplomáciai szolgálatával, az Európai Külügyi Szolgálattal karöltve képviseli az Európai Uniót a nemzetközi porondon.

Az uniós szakpolitikai intézkedések az uniós polgárok, vállalkozások és egyéb érdekeltek javát szolgálják. A Bizottságnak, mielőtt új szakpolitikai kezdeményezésre tesz javaslatot, azt meghatározott eljárás útján el kell fogadnia saját intézményén belül.

A szabályozás javítását szolgáló eszközök biztosítják, hogy minden új intézkedés megalapozott legyen és a rendelkezésre álló legjobb, már bevált eljárásokon alapuljon.

Ha tudni szeretné, hogyan dönt az Európai Bizottság a körvonalazott szakpolitikai intézkedésekről, látogasson el az uniós döntéshozatalt ismertető oldalunkra.

Jelentéstétel

Az Európai Bizottság minden évben az ún. stratégiai tervezési és programozási ciklus alapján tervezi meg munkáját, illetve számol be tevékenységéről. Rendszeresen közzéteszi az egyes tervezési és programozási ciklusokról készült jelentéseit.

Éves tevékenységi jelentések

Éves irányítási és teljesítményjelentések

Értékelés

A Bizottság rendszeresen értékeli, hogy az uniós intézkedések kielégítik-e az európai polgárok és vállalkozások szükségleteit. Az értékelés az intézkedések eredményességére, hatékonyságára, relevanciájára, egységességére és uniós hozzáadott értékére irányul. Az értékelésekről a Bizottság értékelési ütemtervben tájékoztatja a nyilvánosságot.

Uniós intézkedések értékelése