Skip to main content

Cilvēki pirmajā vietā – Eiropas Komisijas modernizācija

Eiropas Komisijas jaunajā cilvēkresursu stratēģijā izklāstīts redzējums par modernu, elastīgu un uz vērtībām balstītu organizāciju.

Prioritātes

Pievilcīga darbavieta  

Komisija pastiprinās centienus radīt iekļaujošu, ilgtspējīgu un elastīgu darba vidi, kas piedāvā karjeras izaugsmes iespējas un ģimenei labvēlīgus darba apstākļus. Tā arī noteiks īpašus pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Eiropas zaļā kursa īstenošanu.

Ātrāka un dinamiskāka atlase un pieņemšana darbā  

Komisija sadarbībā ar Eiropas Personāla atlases biroju ieviesīs modernas, ātrākas un elastīgākas atlases un darbā pieņemšanas procedūras. Mērķis ir atlasīt kvalificētākos un piemērotākos darbiniekus, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas dažādas izcelsmes pieteikumu iesniedzējiem un noturēt talantīgus darbiniekus.

Elastīga un jēgpilna karjera visiem darbiniekiem

Uzlabojot iekšējo un ārējo mobilitāti, Komisija saviem darbiniekiem nodrošinās labākas karjeras iespējas. Tiks pastiprināts karjeras attīstības atbalsts, izaugsmes vadība, kā arī speciālistu piemeklēšana iestādes iekšienē. Izstrādājot mācību paketes dažādu profilu darbiniekiem, tiks uzlabots arī mācību piedāvājums.

Racionalizēti cilvēkresursu pakalpojumi

Šī transversālā prioritāte atbalstīs trīs pārējās prioritātes, iespēju robežās vienkāršojot un paātrinot procedūras. Pakalpojumi tiks izstrādāti, ņemot vērā galalietotāju vajadzības, tie būs pārdomāti un ērti izmantojami. Lai to panāktu, tiks izmantoti efektīvi IT rīki cilvēkresursu jomā, kuri ir piemēroti gan darbinieku, gan iestādes vajadzībām.

Priekšplānā

Jaunumi

Dokumenti

 

5 APRĪLIS 2022
Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(1.03 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Annex to the Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(518.7 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Factsheet: A new human resources strategy for the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt