Skip to main content

Spoločné priority inštitúcií EÚ na roky 2021 – 2024

Európsky parlament, Rada a Komisia každý rok rokujú a dohodnú sa na legislatívnych prioritách EÚ na nadchádzajúci rok, ktoré sú stanovené vo výročnom spoločnom vyhlásení.

Od roku 2016 Európsky parlament, Rada a Komisia každoročne rokujú o legislatívnych prioritách EÚ na nasledujúci rok. Dohodu o nich zverejnia v spoločnom vyhlásení. Inštitúciám to umožňuje účinnejšie a užšie spolupracovať na kľúčových legislatívnych návrhoch predložených Komisiou, pre ktoré sú Parlament a Rada spoluzákonodarcami.

Okrem toho v roku 2020 tieto tri inštitúcie EÚ podpísali spoločné závery na obdobie 2020 – 2024, v ktorých sa stanovujú spoločné politické ciele a priority do nasledujúcich volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2023 a 2024 sa stanovuje spoločná európska vízia silnejšej a odolnejšej Európy v kontexte ruskej agresie voči Ukrajine. Je prejavom pevného odhodlania zachovať jednotu pri podpore Ukrajiny a jej obyvateľov a prekonávaní veľkých výziev našej súčasnosti.  Uvedené tri inštitúcie EÚ sa zaväzujú, že súbor kľúčových legislatívnych priorít bude ich najvyšším záujmom, aby sa tieto priority mohli dohodnúť do konca súčasného volebného obdobia. K vyhláseniu je pripojený pracovný dokument, v ktorom sa uvádza viac ako 160 konkrétnych legislatívnych návrhov.

Tieto legislatívne návrhy majú zásadný význam pre realizáciu Európskej zelenej dohody, dosiahnutie Európy pripravenej na digitálny vek, vytvorenie hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí, posilnenie Európy vo svete, podporu európskeho spôsobu života, ako aj posilnenie európskej demokracie a obranu spoločných európskych hodnôt.

V spoločnom vyhlásení za roky 2023 a 2024 sa oceňujú aj úspechy dosiahnuté v roku 2022, ktorý bol veľmi náročným rokom. Ide najmä o poskytovanie humanitárnej, politickej, finančnej a vojenskej podpory Ukrajine a jej ľudu, ako aj bezprecedentné sankcie voči Rusku s cieľom vyvinúť hospodársky tlak a oslabiť vojenské spôsobilosti Ruska.

Inštitúcie EÚ uvítali aj výsledky Konferencie o budúcnosti Európy a opätovne potvrdili svoje záväzky nadviazať v rámci svojich právomocí na návrhy tejto konferencie. So záverečnými návrhmi, ktoré vzišli z konferencie, preto súvisí 4 z 5 nových iniciatív v pracovnom programe Komisie na rok 2023.

Dokumenty

15 DECEMBER 2022
Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024
English
(399.81 KB - PDF)
Stiahnuť

 

15 DECEMBER 2022
Working document on the EU’s legislative priorities for 2023 and 2024
English
(1.62 MB - PDF)
Stiahnuť

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal
English
(138.74 KB - HTML)
Stiahnuť

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal (corrigendum)
English
(121.31 KB - HTML)
Stiahnuť

 

16 DECEMBER 2021
Working document on the EU’s legislative priorities for 2022
English
(885.02 KB - PDF)
Stiahnuť

 

17 DECEMBER 2020
Joint Declaration on legislative priorities for 2021
English
(396.52 KB - PDF)
Stiahnuť

 

17 DECEMBER 2020
Working document on the EU’s legislative priorities for 2021
English
(300.57 KB - PDF)
Stiahnuť

 

17 DECEMBER 2020
Joint Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-2024
English
(386.59 KB - PDF)
Stiahnuť