Skip to main content

Oświadczenie o ochronie prywatności – Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania prawa UE

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 lipiec 2019

Opis

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do korespondencji od obywatela lub osoby prawnej, która stanowi skargę dotyczącą stosowania prawa UE przez państwo członkowskie (zob. załącznik do komunikatu „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” (2017/C 18/02)).

Pliki

3 LIPIEC 2019
Oświadczenie o ochronie prywatności – Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania prawa UE
polski
(258.02 KB - PDF)
Pobierz