Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που πρέπει να ακολουθείται, η οποία διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης και το πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση.

Για κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή προσφορών ισχύουν διαφορετικά κριτήρια, απαιτήσεις και βήματα. Οδηγός σας στη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η πρόσκληση που σας ενδιαφέρει.

Αφού προσδιορίσετε ότι είστε επιλέξιμοι και πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση, ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων —οι οδηγίες της πρόσκλησης θα διευκρινίζουν αν και πώς πρέπει να το κάνετε αυτό. Ενδέχεται επίσης να επιθυμείτε να βρείτε έναν εταίρο.

Για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, συνεπώς φροντίστε να ξεκινήσετε αρκετά νωρίς. Όλα τα έγγραφα και τα υποδείγματα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε θα παρατίθενται στις οδηγίες για την πρόταση που επιλέξατε —φροντίστε να τις ακολουθήσετε προσεκτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να αποκλείσει την πρότασή σας ως απαράδεκτη.

Για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ, πρέπει να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες και διαδικασίες. Αυτό είναι αναπόφευκτο —πρέπει να διασφαλίζουμε ότι κάθε ευρώ δαπανάται με διαφάνεια και κατά τρόπο ορθό, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των δημοσιονομικών κανόνων της, καθώς και για να διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των ιδεών τους.

Για να ληφθεί υπόψη, η αίτησή σας πρέπει να είναι πλήρης, περιεκτική και να υποβληθεί εγκαίρως μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.

Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα υλοποιούνται με έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους: άμεση διαχείριση, επιμερισμένη διαχείριση ή έμμεση διαχείριση. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης και το πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης.

Άμεση διαχείριση

Η διαδικασία υποβολής αίτησης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόσο για τις επιχορηγήσεις όσο και για τις προσφορές, η τυπική διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει την εύρεση μιας πρόσκλησης για την οποία είστε επιλέξιμοι, την εύρεση εταίρου έργου, τη δημιουργία λογαριασμού στη διαδικτυακή πύλη, την εγγραφή του οργανισμού σας και την υποβολή πρότασης.

Βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Επιμερισμένη διαχείριση

Οι διοικήσεις των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες επιλογής και χορήγησης, καθώς και για την παρακολούθηση και τη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ένα κοινό νομικό πλαίσιο για οκτώ ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης:

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα των περιφερειακών και εθνικών αρχών χρηματοδότησης σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Μια ιστοσελίδα με σημεία επαφής ανά κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τα προγράμματα του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, βρίσκεται υπό κατασκευή.

Έμμεση διαχείριση

Εάν υποβάλλετε αίτηση για κονδύλια που διαχειρίζεται εταίρος υλοποίησης υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που έχει αναπτύξει ο συγκεκριμένος εταίρος υλοποίησης, ο οποίος θα ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή. Θα πρέπει να ελέγξετε στον ιστότοπο του εταίρου υλοποίησης τις ειδικές απαιτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ακολουθούν παραδείγματα ιστοτόπων εταίρων υλοποίησης που χορηγούν κονδύλια της ΕΕ υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

Διεθνείς οργανισμοί

Εξειδικευμένοι φορείς της Ένωσης

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας τεχνικά και επιστημονικά καθήκοντα. Προάγουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων συγκεντρώνοντας τεχνική και εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τόσο από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές. Ενδεικτικά παραδείγματα:

Κοινές επιχειρήσεις (συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα)

Εθνικοί φορείς

Τα κράτη μέλη ορίζουν ορισμένους φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ή ευκαιριών χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως

Πώς μπορείτε να γίνετε εταίρος υλοποίησης

Οι οντότητες ή τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης πρέπει να εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος διέπει τη χρήση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Προτού λάβουν σχετική άδεια, πρέπει επίσης να διενεργήσουν εκ των προτέρων αξιολόγηση των συστημάτων, των κανόνων και των διαδικασιών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ που θα τους χορηγηθούν θα πραγματοποιείται με ασφάλεια.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση