Skip to main content

Balvas

Lai veicinātu inovāciju vai atalgotu sasniegumus un izcilību, konkrēta veida ES finansējumu var piešķirt kā balvu.

Nosacījumi

Komisija balvas piešķir tieši, un parasti tās tiek piešķirtas par projektiem, kuri veicina sabiedrības attīstību. Zinātnieki un pētnieki parasti ir piemēroti kandidāti šāda veida finansiālo stimulu saņemšanai. Konkursa uzvarētājs iegūst naudas balvu, reklāmas iespējas vai atpazīstamību.

Balvas tiek piešķirtas saskaņā ar pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principiem. Tās nevar piešķirt tieši bez konkursa.

Konkursa noteikumos precizēts sekojošais:

 • atbilstības kritēriji;
 • attiecīgā gadījumā pieteikumu iesniedzēju reģistrācijas un pieteikumu iesniegšanas galīgais datums;
 • izslēgšanas kritēriji;
 • piešķiršanas kritēriji;
 • balvas vai balvu summa;
 • kārtība balvu izmaksai uzvarētājiem pēc to piešķiršanas.

Pieteikuma iesniedzējus informē par viņu pieteikuma vērtēšanas iznākumu pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā 15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kredītrīkotājs ir pieņēmis lēmumu par balvas piešķiršanu.

Zaļās un digitālās pārkārtošanās atbalstīšana

Jaunā Eiropas “Bauhaus” mērķis ir padarīt zaļo kursu par kultūras, cilvēkorientētu un pozitīvu, taustāmu pieredzi. Ikvienam būtu jājūt, jāredz un jāpiedzīvo zaļā un digitālā pārveide un tas, kā tā uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Uzziniet vairāk par Jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvas saņēmējiem. 

Inovācijas veicināšana

Daudz balvu tiek piešķirtas ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis” konkursos. Programmas “Apvārsnis” balva ir naudas balva tam dalībniekam, kurš visveiksmīgāk ticis galā ar konkrētu uzdevumu. Mērķis ir stimulēt inovāciju un rast risinājumus problēmām, kas ir svarīgas Eiropas iedzīvotājiem.

Daži piemēri ES godalgām un naudas balvām, ko piešķir par inovatīviem risinājumiem sabiedrības problēmām:

 • ES balva novatorēm ir naudas balva, ko katru gadu piešķir tai Eiropas uzņēmējai, kura nodibinājusi veiksmīgu uzņēmumu inovāciju īstenošanai praksē. Kandidātes tiek vērtētas, balstoties uz kritērijiem: radikāla inovācija, ietekme un iedvesma;
 • EIP “Apvāršņa” balva ir Eiropas Inovācijas padomes balva, ko piešķir no programmas “Apvārsnis” līdzekļiem. Katra konkursa mērķis ir rast risinājumu kādai būtiskai sabiedrības problēmai, bet netiek precizēts, kā šis mērķis sasniedzams vai kam tas būtu jāsasniedz. Konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas meklēt oriģinālus risinājumus dažādās nozarēs un disciplīnās. Balvu piešķir tiem dalībniekiem, kuri atrod vislabāko risinājumu;
 • ar programmas “Apvārsnis” ietekmes balvu tiek atzinīgi novērtēti un cildināti izcili projekti, kas nodrošina pievienoto vērtību sabiedrības interesēs.

Eiropas kultūras cildināšana

Lai Eiropas kultūras un audiovizuālo nozari padarītu pamanāmāku, Eiropas Komisija ar programmu “Radošā Eiropa” atbalsta dažādas balvas un iniciatīvas. Balvu mērķis ir atzinīgi novērtēt sasniegtos rezultātus un izcilību un palielināt informētību par Eiropas kultūru un mantojumu, kā to apliecina turpmāk minētie piemēri. 

 • Jauno talantu arhitektūras balva, ko piešķir katru gadu kopš 2016. gada, tika izveidota, lai izceltu izcilus arhitektūras, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras projektus, ko izstrādājuši studenti no visas Eiropas un dažām citām valstīm.
 • Eiropas Savienības Literatūras balva ir ikgadēja iniciatīva ar mērķi atzinīgi novērtēt labākos jaunos autorus Eiropā.

Balvu saņēmēji

Pārsvarā balvu saņēmēji ir jaunieši/studenti, profesionāļi un publiskas iestādes.

Daži iepriekšējo gadu laureātu piemēri:

 • universitātes students, kas palīdz izstrādāt konkurences politiku digitalizācijas laikmetā; 
 • jauns filmu režisors, kas veido plakātu Eiropas filmu festivālam;
 • žurnālists, kas apliecinājis izcilību, rakstot par migrācijas jautājumiem;
 • skolotājs, kas meklē labāko iespējamo veidu, kādā skolēnus izglītot par ES; 
 • nesen augstskolu absolvējis arhitekts, kas piedalās konkursā par jauno talantu arhitektūras balvu; 
 • uzņēmums, kas veido biznesa inkubatoru vai izstrādā paraugpraksi vides jomā;
 • vietējā iestāde, kas piedalās Eiropas mobilitātes nedēļas organizēšanā;
 • ES dalībvalsts pārstāvis, kas veicina vai pārveido marķējuma shēmu savā valstī;
 • personas vai grupas, kas savu dzīvi veltījušas cilvēktiesību un domas brīvības aizstāvībai (A. Saharova balva par domas brīvību).