Mur għall-kontenut ewlieni

Il-politika tal-UE dwar l-ambjent urban
Il-politika tal-UE għall-promozzjoni ta’ bliet tal-UE sostenibbli, inklużi informazzjoni dwar il-Belt Kapitali Ekoloġika tal-UE u l-inizjattivi Green Leaf u l-għodda ta’ valutazzjoni komparattiva tal-ambjent urban.

L-azzjoni tal-UE dwar l-ibliet u l-adattament tagħhom għat-tibdil fil-klima
L-inizjattivi tal-UE u dawk internazzjonali biex jiżviluppaw ambjenti urbani sostenibbli u biex jadattaw għat-tibdil fil-klima u jimmitigaw l-effetti tiegħu fuq żoni urbani. 

Il-bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija
Il-leġiżlazzjoni dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija mill-bini, il-finanzjament għal rinnovazzjonijiet effiċjenti fl-użu tal-enerġija, iċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija, u l-monitoraġġ tar-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija madwar l-Ewropa.