Skip to main content

Udržateľné výrobky

Predpokladom prechodu EÚ na zdrojovo efektívnejšie a klimaticky neutrálnejšie obehové hospodárstvo s nulovým znečistením sú udržateľnejšie výrobky