Skip to main content

Táirgí inbhuanaithe

Chun geilleagar ciorclach atá níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de, níos neodraí ó thaobh na haeráide de agus saor ó thruailliú a bheith ag an Aontas, tá gá le níos mó táirgí inbhuanaithe.