Skip to main content

Trajnostni izdelki

Da bi EU postala bolj z viri gospodarno, podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo brez onesnaževanja okolja, potrebujemo bolj trajnostne izdelke.