Skip to main content

Tvarūs gaminiai

Norint, kad ES ekonomika efektyviau naudotų išteklius, nedarytų poveikio klimatui ir būtų netarši ir žiedinė, reikia tvaresnių gaminių.