Skip to main content

Vzdělávací materiály

Vzdělávací materiály jsou k dispozici na několika platformách pro spolupráci podporovaných Evropskou komisí.

Přehled

Evropská komise dává k dispozici různé vzdělávací zdroje prostřednictvím internetových stránek svých vzdělávacích komunit. Uživatelé na těchto online platformách sdílejí též své vlastní materiály a spolupracují na projektech.

Školní vzdělávání

School education gateway je internetová platforma pro školní vzdělávání v Evropě. Nabízí vzdělávací materiály ve formě

  • tutoriálů týkajících se konkrétních témat, kterými se mohou učitelé a školy inspirovat
  • víceúčelových učebních materiálů vytvořených odborníky EU a v rámci projektů financovaných Unií

eTwinning je komunita, kterou tvoří pracovníci evropských škol. Nabízí

  • vzdělávací projekty vytvořené a sdílené členy platformy
  • možnosti profesního rozvoje pro členy komunity

Vzdělávání dospělých

EPALE je otevřená mnohojazyčná komunita odborníků z oblasti vzdělávání dospělých v Evropě. Nabízí několik vzdělávacích zdrojů na tato témata

  • podpora při učení
  • vzdělávací prostředí
  • životní dovednosti
  • vzdělávací politika
  • kvalita vzdělání