Skip to main content

Beschikbaar lesmateriaal

Verschillende door de Europese Commissie ondersteunde samenwerkingsplatforms stellen lesmateriaal beschikbaar.

Overzicht

Op haar online-platforms stelt de Europese Commissie zelf lesmateriaal ter beschikking. Maar leden van de community mogen er ook hun eigen materialen delen en samen aan projecten werken.

Schoolonderwijs

De School Education Gateway is een online-platform voor schoolonderwijs in Europa. Er is lesmateriaal te vinden in de vorm van:

  • tutorials met praktische ideeën en inspiratie voor leerkrachten en scholen
  • allerlei lesmateriaal dat door de EU-instellingen zelf of bij projecten met EU-subsidie is gemaakt

eTwinning is een community voor al wie werkzaam is in het onderwijs in Europa. Het biedt:

  • onderwijsprojecten van en voor eTwinning-leden
  • bij- en nascholingsmogelijkheden voor eTwinning-leden

Volwasseneneducatie

EPALE is een meertalige en open gemeenschap van professionals uit het volwassenenonderwijs in Europa. Het biedt diverse leermiddelen over de volgende onderwerpen:

  • leerlingenbegeleiding
  • leeromgevingen
  • sociale vaardigheden
  • onderwijsbeleid
  • onderwijskwaliteit