Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Налични образователни материали

Няколко платформи за сътрудничество, поддържани от Европейската комисия, предлагат образователни материали.

Преглед

Европейската комисия предоставя образователни ресурси чрез своите онлайн платформи в тази област. Участниците в тях могат също така да споделят свои собствени материали и да си сътрудничат по съвместни проекти.

Училищно образование

Порталът за училищно образование е онлайн платформа за началното и средното образование в Европа. Там ще намерите образователни материали под формата на

  • ръководства с практически идеи и вдъхновение за преподавателите и училищата
  • многоцелеви учебни материали, създадени от институциите на ЕС и в рамките на финансирани от ЕС проекти.

eTwinning е общност на служители, работещи в училища в Европа. Тя предлага

  • образователни проекти, създадени и споделени от членовете на общността
  • възможности за професионално развитие за членове на общността.

Учене за възрастни

EPALE е многоезична общност със свободно членство за специалисти в областта на обучението за възрастни в Европа. Тя предлага образователни ресурси по следните теми

  • подпомагане на учащите
  • учебна среда
  • житейски умения
  • образователна политика
  • качество на образованието.