Skip to main content

Undervisningsmaterial

EU-kommissionen har flera plattformar där du kan hitta utbildningsmaterial.

Vad går det ut på?

EU-kommissionen driver olika plattformar där man publicerar utbildningsresurser. Deltagarna kan också dela med sig av sitt eget material och samarbeta om projekt.

Skolan

School Education Gateway är en webbplattform för skolor i Europa. Här finns

  • handledningar med praktiska tips och inspiration för lärare och skolor
  • undervisningsmaterial från EU:s institutioner och EU-finansierade projekt.

eTwinning är ett europeiskt skolnätverk där personalen kan

  • driva och informera om gemensamma utbildningsprojekt
  • hitta möjligheter till fortbildning.

Vuxenutbildning

Epale är en flerspråkig öppen plattform för alla som arbetar med vuxenutbildning i Europa. Här finns utbildningsresurser när det gäller

  • stöd till de studerande
  • lärmiljöer
  • livskunskaper
  • utbildningspolitik
  • utbildningens kvalitet.