Skip to main content

Esama mokomoji medžiaga

Europos Komisijos remiamose bendradarbiavimo platformose teikiama mokomosios medžiagos.

Apžvalga

Europos Komisija savo internetinėse švietimo bendruomenių platformose teikia švietimo išteklius. Bendruomenių nariai šiose platformose taip pat dalijasi savo pačių parengta medžiaga ir bendradarbiauja įvairiuose projektuose.

Mokyklinis ugdymas

„School education gateway“ (Mokyklinio ugdymo sąsaja) – tai mokyklinio ugdymo Europoje internetinė platforma. Joje teikiama tokia mokomoji medžiaga:

  • mokomosios priemonės, iš kurių mokytojai ir mokyklos gali pasisemti praktinių idėjų ir įkvėpimo,
  • įvairiapusė mokomoji medžiaga, parengta ES institucijų ir vykdant ES finansuojamus projektus.

„eTwinning“ – tai Europos mokyklų darbuotojams skirta bendruomeninė platforma. Joje teikiama:

  • „eTwinning“ bendruomenės narių parengtų ir pateiktų švietimo projektų,
  • profesinio tobulinimosi galimybių bendruomenės nariams.

Suaugusiųjų mokymasis

EPALE – tai daugiakalbė atvira bendruomenė, skirta suaugusiųjų švietimo Europoje srities specialistams. Šioje platformoje teikama tokių sričių mokomųjų išteklių:

  • besimokančių asmenų rėmimo,
  • mokymosi aplinkos,
  • gyvenimo įgūdžių,
  • švietimo politikos,
  • švietimo kokybės.