Skip to main content

Olemasolevad õppematerjalid

Õppematerjalid on kättesaadaval mitmete Euroopa Komisjoni toetatavate koostööplatvormide vahendusel.

Ülevaade

Euroopa Komisjon teeb õppematerjalid kättesaadavaks oma veebipõhiste haridusplatvormide vahendusel. Ka platvormi liikmed saavad selle vahendusel jagada oma materjale ja teha koostööd erinevate projektide raames.

Kooliharidus

School education gateway on Euroopa koolihariduse veebiplatvorm. Selle vahendusel võib leida järgmisi õppematerjale:

  • praktilisi ideid ja inspiratsiooni andvaid juhendeid õpetajatele ja koolidele;
  • ELi institutsioonide poolt ja ELi rahastatud projektide raames loodud mitmekülgseid õppematerjale.

eTwinning on platvorm Euroopa koolide töötajatele. See pakub

  • platvormi vahendusel loodud ja jagatud haridusalaseid projekte:
  • ametialase arengu võimalusi platvormis osalejatele.

Täiskasvanuharidus

EPALE on mitmekeelne avatud liikmesusega platvorm Euroopa täiskasvanuõppe valdkonna töötajatele. See pakub mitmeid õppematerjale järgmiste teemade kohta:

  • õpitugi;
  • õpikeskkond;
  • eluks vajalikud oskused;
  • hariduspoliitika;
  • hariduse kvaliteet.