Skip to main content

Vývoz z EU

Pravidla a postupy pro vývozce z EU, politika EU v oblasti ochrany obchodu, informace pro malé podniky

Pravidla pro vývoz
Pravidla pro vývozce z EU, strategie EU pro přístup na trh, základní informace pro vývozce z EU, opatření EU na ochranu obchodu.

Dovozní podmínky zemí mimo EU
Pravidla a postupy pro vývozce, celní sazby pro konkrétní země, vývozní překážky, země původu, služby v oblasti vývozu pro malé podniky.

Opatření proti vývozu z EU
Politika EU na ochranu obchodu, informace a statistiky o šetřeních, které vedou třetí země proti vývozcům z EU, kontakt na Evropskou komisi kvůli záležitostem spojeným s obchodními šetřeními.

Podpora rozšíření činnosti malých a středních podniků mimo EU
Informace o přístupu na trh a pokyny pro malé podniky, organizace a zdroje, informace o právech duševního vlastnictví.