Skip to main content

Eksport z UE

Zasady i procedury dla eksporterów z UE, unijna polityka ochrony handlu oraz informacje dla małych przedsiębiorstw

Przepisy dotyczące eksportu
Zasady dla eksporterów z UE, unijna strategia dostępu do rynku, kluczowe informacje dla eksporterów z UE oraz unijne instrumenty ochrony handlu

Warunki importu na rynki krajów spoza UE
Zasady i procedury dla eksporterów, stawki celne dla określonych krajów, bariery w eksporcie, reguły pochodzenia oraz usługi eksportowe dla małych firm

Działania skierowane przeciwko eksportowi z UE
Unijna polityka ochrony handlu, informacje i statystyki dotyczące spraw wytoczonych unijnym eksporterom przez kraje spoza UE oraz kontakt z Komisją Europejską w kwestii spornych dochodzeń handlowych 

Wsparcie dla MŚP zainteresowanych ekspansją poza UE
Dostęp do rynku i wskazówki dla małych przedsiębiorstw i organizacji, informacje o prawach własności intelektualnej oraz inne zasoby