Skip to main content

Exporturile din UE

Norme și proceduri pentru exportatorii din UE, politica de apărare comercială a UE și informații pentru întreprinderile mici.

Norme privind exporturile
Norme pentru exportatorii din UE, strategia UE privind accesul la piețe, informații importante pentru exportatorii din UE, măsuri UE de apărare comercială.

Condițiile de import impuse de țări terțe
Norme și proceduri pentru exportatori, contingente tarifare pentru anumite țări, barierele aflate în calea exporturilor, normele legate de țara de origine, servicii de sprijin pentru întreprinderile exportatoare mici.

Acțiuni împotriva exportatorilor din UE
Politica de apărare comercială a UE, informații și statistici despre anchetele țărilor terțe cu privire la anumiți exportatori din UE, modalități de contactare a Comisiei Europene pe teme legate de anchetele comerciale. 

Sprijin pentru extinderea activității IMM-urilor în afara UE
Informații și orientări privind accesul la piață pentru întreprinderile mici și organizații, informații despre DPI și alte resurse.