Skip to main content

Eksportas iš ES

Taisyklės ir tvarka, kurių turi laikytis ES eksportuotojai, ES prekybos apsaugos politika ir informacija mažosioms įmonėms.

Eksporto taisyklės
ES eksportuotojams taikomos taisyklės, ES patekimo į rinką strategija, pagrindinė informacija ES eksportuotojams, ES prekybos apsaugos priemonės.

ES nepriklausančių šalių importo sąlygos
Taisyklės ir tvarka, kurių turi laikytis eksportuotojai, konkrečioms šalims taikomi tarifai, eksporto kliūtys, kilmės šalies taisyklės, eksporto paslaugos mažosioms įmonėms.

Prieš eksportą iš ES nukreipti veiksmai
ES prekybos apsaugos politika, informacija ir statistiniai duomenys apie ES nepriklausančių šalių tyrimus dėl ES eksportuotojų, kaip kreiptis į Europos Komisiją su prekyba susijusių tyrimų klausimais. 

Pagalba MVĮ, norinčioms plėsti veiklą už ES ribų
Informacija apie patekimą į rinką ir šios srities gairės mažosioms įmonėms ir organizacijoms, informacija apie intelektinės nuosavybės teises, kiti ištekliai.