Skip to main content

Eksport EList

Eeskirjad ja menetlused ELi eksportijatele, ELi kaubanduse kaitsepoliitika ning teave väikeettevõtetele.

Ekspordieeskirjad
Eeskirjad EList eksportijatele, ELi turulepääsu strateegia, oluline teave EList eksportijatele ning ELi kaubanduse kaitsemeetmed.

Kolmandate riikide imporditingimused
Eeskirjad ja menetlused eksportijatele, tariifimäärad konkreetsete riikide jaoks, eksporditõkked, päritoluriigi eeskirjad ning eksporditeenused väikeettevõtetele.

EList eksportimise vastased meetmed
ELi kaubanduspoliitika, teave ja statistika kolmandate riikide poolt ELi eksportijate vastu algatatud uurimiste kohta ning kuidas võtta komisjoniga ühendust kaubandusalaste uurimistega seotud küsimustes. 

Toetus teie VKE laiendamiseks väljaspoole ELi
Teave turulepääsu kohta ja suunised väikeettevõtetele ja organisatsioonidele, intellektuaalomandiõigusi käsitlev teave ning muud vahendid.