Skip to main content

Eksport fra EU

Information om regler og procedurer for EU-eksportører, EU's handelsbeskyttelsespolitik og små virksomheder.

Eksportregler
Læs om regler for EU-eksportører, EU's markedsadgangsstrategi, vigtig information for EU-eksportører og EU's handelsbeskyttelsesforanstaltninger.

Tredjelandes importbetingelser
Information om regler og procedurer for eksportører, takster for specifikke lande, eksporthindringer, oprindelsesregler og eksportservice for små virksomheder.

Foranstaltninger mod eksport fra EU
Oplysninger om EU's handelsbeskyttelsespolitik, information og statistik om undersøgelser foretaget af tredjelande mod EU-eksportører og kontaktinformation for EU-Kommissionen mht. handelsundersøgelser. 

Hjælp til udvidelse af din SMV uden for EU
Information om markedsadgang, vejledninger for små virksomheder og organisationer, IPR-information og andre ressourcer.