Skip to main content

Ročná účtovná závierka

Účtovné pravidlá EÚ pre podniky, medzinárodné účtovné štandardy, pravidlá týkajúce sa finančného výkazníctva a zverejňovania nefinančných informácií.