Skip to main content

Tilinpäätös

EU:n kirjanpitosäännöt yrityksille, kansainväliset tilinpäätösstandardit, taloudellisten ja muiden tietojen raportointia koskevat EU-säännöt. 

Tilinpäätöstä koskevat säännöt
EU:n kirjanpitosäännöt, pk- ja mikroyritysten kirjanpitosäännöt, kansainväliset tilinpäätösstandardit, EU:n ulkopuolisia yrityksiä koskevat säännöt.

Yritysraportointi ja tilintarkastus
Tilinpäätösraportointi, muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi, avoimuusvaatimukset, maakohtainen raportointi puunkorjuun alalla ja kaivannaisteollisuudessa.