Skip to main content

Roční účetní závěrka

Účetní pravidla EU pro podniky, mezinárodní účetní standardy, pravidla účetního výkaznictví a podávání nefinančních zpráv. 

Pravidla upravující roční účetní závěrku
Evropská účetní pravidla, účetní pravidla pro malé podniky a mikropodniky, mezinárodní účetní standardy, pravidla pro podniky ze zemí mimo EU.

Podnikové výkaznictví a audit
Účetní výkaznictví, vykazování nefinančních zpráv, požadavky na transparentnost, podávání zpráv o odvětví těžby dřeva a těžebním průmyslu za jednotlivé země.