Skip to main content

Årsregnskaber

EU's regnskabsregler for virksomheder, internationale regnskabsstandarder og regler om finansiel og ikkefinansiel rapportering. 

Regler om årsregnskaber
Europæiske regnskabsregler, regnskabsregler for små virksomheder og mikrovirksomheder, internationale regnskabsstandarder og regler for virksomheder uden for EU.

Selskabsregnskaber og revision
Finansiel og ikkefinansiel rapportering, gennemsigtighedskrav og indberetning på landebasis i udvindings- og skovbrugsindustrien.