Skip to main content

ES palīdzības saņēmēji un rezultāti

ES starptautiskās palīdzības saņēmēji, procedūras un rezultāti

Pārskats

ES ir lielākā starptautiskās palīdzības līdzekļu devēja pasaulē, ik gadu nabadzības izskaušanai un globālās attīstības veicināšanai piešķirot vairāk nekā 50 miljardus eiro. Tā ir apņēmusies īstenot starptautiskos nolīgumus par palīdzības efektivitāti un atskaitīties par padarīto ES pilsoņiem, jo, pateicoties tieši viņiem, šādas solidaritātes iniciatīvas ir iespējamas.

Rīks “EU Aid Explorer”

“EU Aid Explorer” ir unikāls tīmekļa rīks, kas nodrošina vieglu piekļuvi skaidriem, pilnīgiem un precīziem datiem par ES sniegto attīstības un humāno palīdzību visā pasaulē. Kartēs un grafikos redzams, kurš līdzekļu devējs ir aktīvs attiecīgajā teritorijā, kuras nozares un valstis saņem palīdzību un cik lielu, un kā finansējums mainās laika gaitā. 

EDRIS

Eiropas ārkārtas un katastrofu reaģēšanas informācijas sistēma (EDRIS) ir datubāze, kurā atrodama detalizēta informācija par palīdzības sniegšanai paredzēto finansējumu. To pārvalda Eiropas Komisija, bet atjaunina ES dalībvalstis pa tiešo.

Finanšu pārredzamības sistēma

Finanšu pārredzamības sistēma ir datubāze, kurā katru gadu iekļauj Komisijas piešķirto līdzekļu saņēmējus. Tajā publicē informāciju tikai par tiem saņēmējiem, kuriem piešķirta nauda no Komisijas pārvaldītā ES budžeta, kā arī no Eiropas Attīstības fonda (EAF).