Skip to main content

Mūsu darbības zonas - humānā palīdzība un starptautiskas partnerības

Humānā palīdzība

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO) nodrošina palīdzību visās lielajās krīžu zonās visā pasaulē. Šis dienests arī palīdz mazināt katastrofu risku.

Valstis un reģioni, kur Komisija sniedz humāno palīdzību

Starptautiskas partnerības

Eiropas Komisijas dienests, kura pārziņā ir starptautiskās partnerības, veido attīstības sadarbības politiku plašākā starptautiskās sadarbības kontekstā, pielāgojoties partnervalstu mainīgajām vajadzībām. Tas ietver sadarbību ar jaunattīstības valstīm, kas atrodas atšķirīgos attīstības posmos.

Valstis un reģioni, kur Komisija sniedz attīstības palīdzību