Skip to main content

Ko Eiropas Komisija dara

Komisija palīdz veidot ES vispārīgo stratēģiju, ierosina jaunus ES tiesību aktus un politiku, uzrauga to īstenošanu un pārvalda ES budžetu. Tā arī ir uzņēmusies svarīgu lomu starptautiskās attīstības veicināšanā un palīdzības sniegšanā.