Skip to main content

Činnost Evropské komise

Komise pomáhá formovat celkovou strategií EU, předkládá návrhy právních předpisů a politik EU, sleduje jejich provádění a spravuje rozpočet EU. Hraje rovněž významnou úlohu v mezinárodním rozvoji a při poskytování humanitární pomoci.