Skip to main content

Mida Euroopa Komisjon teeb?

Komisjon aitab kujundada ELi üldstrateegiat, teeb uute ELi õigusaktide ja strateegiate ettepanekuid ja korraldab nende järelevalvet ning haldab ELi eelarvet. Komisjonil on ka märkimisväärne roll rahvusvahelise arengu toetamises ja abi andmises.