Skip to main content

Ko Eiropas Komisija dara starptautisko attiecību jomā

Galvenās lomas starptautiskajās attiecībās

Eiropas Komisijai ir būtiska loma attīstības politikas sagatavošanā un palīdzības sniegšanā visā pasaulē. Starptautiskā plānā tā palīdz vienoties par attīstības sadarbības nolīgumiem, un uz vietas to pārstāv ES delegācijas visā pasaulē.

Starptautiskā attīstība un atbalsts

Eiropas Komisija atbild par Eiropas attīstības politikas izstrādi un maksimāli efektīvu palīdzības sniegšanu pasaulē.

Tā tāpat garantē, ka ES ir pārstāvēta starptautiskā arēnā saistībā ar attīstības politikas jautājumiem un sarunās par nolīgumiem attiecībā uz starptautisko attīstību. Tālab Komisija strādā ciešā sadarbībā ar starptautiskām organizācijām (vai šo organizāciju ietvaros), tādām kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kā arī neformālās grupas, tādas kā G7 un G20.

Uzziniet vairāk par to, kā Komisija plāno un nosaka attīstības palīdzības prioritātes.

Delegācijas

Pasaulē Eiropas Savienību pārstāv ES delegācijas un dienesti. Delegācijas ir diplomātiskās pārstāvniecības un parasti atbild par vienu valsti, kaut arī dažas pārstāv Savienību vairākās valstīs. Pateicoties ES delegācijām un dienestiem, Eiropas Komisija uztur kontaktus ar vietējām iestādēm un iedzīvotājiem visā pasaulē.

ES delegācijas

Citu valstu pārstāvniecības ES

Pateicoties Eiropas Savienībā akreditētām diplomātiskām pārstāvniecībām, visas pasaules valstis ir pārstāvētas ES.

Saraksts ar diplomātiskajām pārstāvniecībām, kas akreditētas ES