Skip to main content

Činnosti Európskej komisie

Komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci.