Skip to main content

Steder

De fleste af Kommissionens afdelinger ligger i Bruxelles og Luxembourg, men Kommissionen har kontorer i alle EU-lande. EU's kontorer uden for EU, de såkaldte delegationer, hører under Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. 

Hovedsæder

Kommissionens afdelinger og forvaltningsorganer har hjemsted i Bruxelles og Luxembourg.

Kommissærernes ugentlige møder finder sted i Bruxelles og Strasbourg.

Afdelinger og forvaltningsorganer

Besøg Kommissionens hovedsæde

I dit land

I EU-landene

Repræsentationernes kontorer fungerer som Kommissionens talerør og følger med i den offentlige opinion i landet.

De informerer om EU og tilrettelægger arrangementer om EU. Nogle af kontorerne arrangerer også besøg for skoler og organisationer og stiller lokaler til rådighed for EU-relaterede aktiviteter.

Kommissionen finansierer også:

Uden for EU

EU har også 139 kontorer uden for EU, kendt som delegationer. De forvaltes af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. De fremlægger, forklarer og gennemfører EU's udenrigspolitik. De analyserer og rapporterer også om politikker og forhandler for EU.

Find det nærmeste EU-kontor uden for EU