Skip to main content

Konferenčno tolmačenje – vrste in terminologija

Tolmačenje in prevajanje

Tolmačenje se pogosto zamenjuje s prevajanjem. Tolmači delajo z govorjeno besedo, prevajalci pa z besedili.

Vrste tolmačenja

Za konferenčno tolmačenje se uporabljajo različne tehnike, ki jih vse uporabljajo tolmači Komisije:

Konsekutivno tolmačenje
Tolmač govorca tolmači šele, ko je ta prenehal govoriti. Pri tem običajno uporablja zapiske.

Simultano tolmačenje
Tolmač govori hkrati z govorcem. Pri tem uporablja različno opremo (npr. kabino, slušalke, mikrofon).

Šepetano tolmačenje ali Chuchotage
Tolmač sedi ali stoji poleg udeleženca sestanka in simultano tolmači neposredno v njegovo uho.

Terminologija

 • aktivni jezik: jezik, v katerega se tolmači
 • pasivni jezik: jezik, iz katerega se tolmači 
 • omejen režim: tolmačenje ni zagotovljeno za vse uradne jezike
 • simetrični režim: udeleženci govorijo in poslušajo v vseh jezikih, v katere je zagotovljeno tolmačenje
 • asimetrični režim: udeleženci lahko govorijo v številnih jezikih, tolmačenje pa se zagotovi samo v omejeno število teh jezikov
 • znakovni jezik: Tolmači znakovnega jezika tolmačijo med govorjenim in znakovnim jezikom ali med dvema znakovnima jezikoma.
 • tolmačenje retour: tolmačenje iz maternega v drugi aktivni jezik
 • tolmačenje cheval: tolmač dela v dveh kabinah na istem sestanku
 • tolmačenje rele: včasih ga imenujejo tudi posredno tolmačenje. Tolmač prevaja jezik, ki ni v njegovi jezikovni kombinaciji, prek drugega jezika.
  Primer: tolmačenje iz finščine v slovaščino prek tolmačenja v francoščino