Skip to main content

Esindused liikmesriikides

Komisjoni esindused liikmesriikides

Komisjoni esindused täidavad erinevaid ülesandeid. Muu hulgas teevad nad järgmist:

  • suhtlevad riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega;
  • korraldavad Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike külastusi;
  • pakuvad komisjonile poliitilist teavet ja analüüse;
  • haldavad suhteid meediaga;
  • teavitavad eri sihtrühmi.

Allpool on esitatud esinduste loetelu riikide kaupa.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige