Skip to main content

EK pārstāvniecības dalībvalstīs

Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs

Komisijas pārstāvniecības veic dažādas funkcijas, tostarp:

  • uztur saikni ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm,
  • organizē priekšsēdētāja un komisāru vizītes,
  • sniedz Komisijai politisku informāciju un analīzi,
  • uztur attiecības ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
  • komunicē ar dažādām auditorijām.

Turpmāk sniegts pārstāvniecību saraksts pa valstīm.
 

Belgique/België/Beļģija

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige