Skip to main content

Predstavništva v državah članicah

Predstavništva Evropske komisije v državah članicah

Predstavništva Komisije opravljajo različne naloge. Med drugim:

  • navezujejo stike z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi
  • skrbijo za priprav obiskov predsednice ter komisark in komisarjev
  • Komisiji zagotavljajo politične informacije in analize
  • vzdržujejo stike z mediji
  • obveščajo različna ciljna občinstva

Na spodnjem seznamu so navedena predstavništva po državah.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige