Direct naar de inhoud
Directoraat-generaalDEFIS

Defensie-industrie en ruimtevaart

Dit departement van de Commissie is verantwoordelijk voor het EU-beleid op het gebied van de defensie-industrie en de ruimtevaart.

Nieuws

Nieuws van dit departement

Taken

Het directoraat-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart (DEFIS) stuurt de activiteiten van de Europese Commissie op het gebied van de defensie-industrie en in de ruimtevaartsector.

Wat de defensie-industrie betreft, is DEFIS belast met het handhaven van het concurrentievermogen en de innovatie van die bedrijfstak in Europa door het ontwikkelen van een stevige technologische en industriële basis.

Wat de ruimtevaart betreft, is DG DEFIS belast met de uitvoering van het ruimtevaartprogramma van de EU, bestaande uit het Europees programma voor aardobservatie (Copernicus), het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Galileo) en de European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos).

Enkele belangrijke acties en prioriteiten voor het komende jaar:

  • uitvoering van en toezicht op het Europees Defensiefonds
  • opbouw van een open en concurrerende Europese markt voor defensiematerieel en handhaving van de EU-aanbestedingsregels voor defensie
  • tenuitvoerlegging van het Actieplan voor militaire mobiliteit
  • een sterke en innovatieve ruimtevaartindustrie, met behoud van de autonome, betrouwbare en kosteneffectieve toegang van de EU tot de ruimte
  • uitvoering van het toekomstige ruimtevaartprogramma (Galileo, Egnos en Copernicus)
  • onze troeven optimaal benutten om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, door de cruciale banden tussen ruimtevaart, defensie en veiligheid te verbeteren

Meer informatie over: defensie en ruimtevaart

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Europees defensieactieplan (EDAP)

Een ruimtevaartstrategie voor Europa

Leiding en organisatie

Commissioner for Internal Market, European Commission
Thierry Breton
5 JUNI 2024
DG DEFIS - Organisation chart

Contact

Directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart

Naam
Directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (centrale)
Postadres
European Commission, Wetstraat 130, 1049 Brussel, België