Skip to main content

Cyklus ročního rozpočtu EU

Životní cyklus ročního rozpočtu EU pokrývá období tří let. Příprava se zaměřuje na rozpočet na následující rok a trvá několik měsíců. Plnění rozpočtu realizují Evropská komise, členské státy nebo třetí země a mezinárodní organizace. Kontrolu toho, jak byly finanční prostředky vynaloženy, vykonává po skončení rozpočtového roku jak Komise, tak Evropský účetní dvůr.