Skip to main content

Ikgadējais ES budžeta cikls

ES gada budžeta cikls ilgst trīs gadus. Sagatavošanas fāze turpinās vairākus mēnešus, un tās laikā norit darbs pie nākamā gada budžeta. Budžeta izpildi veic Eiropas Komisija, dalībvalstis vai trešās valstis un starptautiskās organizācijas. Naudas izlietojuma kontroli pēc finanšu gada beigām īsteno Komisija un Eiropas Revīzijas palāta.